La karar – Re karar

.

Karar sesi bir eserin bitiş sesidir ( Son notası )

Türkülerin nota sayfalarını incelerseniz, hangi türkünün karar sesi nedir ?  kolayca görebilirsiniz.

Örneğin Bu tepe pullu tepe türküsü  LA KARAR dır.

Uzun sap bağlamada perdelerin dizilişine baktığımızda

Sİ   DO  RE….dizilişindekine benzer diziliş

Mİ   FA  SOL…dizilişinde de vardır

LA   SİBEMOL  DO dizilişinde de vardır.

Veya

aşağıdaki resimde mavi ile boyanmış 3 lü grupta olduğu gibi   (alt tel notalarını yazarsak)

DODİYEZ3  RE  Mİ       ( Üst bağlama )

FADİYEZ3  SOL  LA      (Orta bağlama )

SİBEMOL2  DO  RE       ( Alt bağlama )

Perde araları biraz sıkıştırılmış olarak belirli dizilişlerin tekrar ettiğini görebilirsiniz.

Perdeler,  görsel olarak hemen fakedeceğiniz şekilde,  benzer gruplar halinde art arda dizilmiştir.

tekrar

Bunun bize şu yararı var :

bir

Diyelim ki Bu tepe pullu tepe  türküsünü nota sayfasından LA KARAR olarak çalıştık ve öğrendik.

Bu türküyü  RE KARAR  çalmak istediğimizde,  o anda RE KARAR a aktarılmış notalarını bilmesek bile

perde gruplarının görsel benzerliğinden yararlanarak kolayca çalabiliriz.

Böylece türkünün notalarını RE KARAR a göre yeniden yazmak zorunda kalmayız.

( Ama unutmamalıyız ki,  RE KARAR çalındığında türkünün tüm notaları değişmiştir.)

İlk üç notanın,  değiştiğinde hangi notalar olduğu aşağıdaki resimde görülmektedir.

.

la-re-sol-karar

.

ANA SAYFA